Se bokningsöversikt för pris och lediga veckor:

Bokningsförfarande


1) Hitta ledig stuga och vecka som ni önskar hyra i bokningsöversikt ovan

2) Skicka en bokningsförfrågan till info@villastrandhem.se med stuga och vecka ni vi hyra
(Bifoga gärna kontaktuppgifter och kort beskrivning av er som  önskar hyra)

Vid beviljad bokning: 

3) Ladda ner, läsigenom och acceptera villkoren genom att fylla i kontraktsmallens fält märkta X

4) Skanna in och e-posta ifyllt kontrakt till  info@villastrandhem.se
Ange i ovanstående e-post om ni önskar köpa till städning.
Städavgift är 1 000 kr för stuga och 1 500 kr för stora villan, 
efter RUT-avdrag från hyresgäst.

5) Kontraktet kommer signeras av hyresvärden och därefter returneras till er via e-post

6) Betala bokningsavgift enligt kontrakt (Swish)

7) Resterande betalning av hyra och deposition sker senast före tillträde (Swish)

8) Dagarna innan tillträde kommer hyresvärden höra av sig till hyresgästen och stämma av de sista detaljerna inför tillträdet

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er på telefon eller mail
 
Med vänlig hälsning!
Hjalmar Karlsson
Tfn: 0723-160787


Villkor

1) Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall avflytta utan anmaning.

2) Hyran skall betalas i förskott utan anfordran.

3) Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder.

4) I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogad inventarielista. Det åligger hyresgästen att kvittera inventarierna genom signering på inventarielistan. Efter hyrestidens utgång åligger det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventarielistan, eller på annat sätt, kvittera inventariernas återställande. För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.

5) Hyresgästen får inte tillgodogöra sig befintlig frukt, odlade bär och blommor på tomten.

6) Det åligger hyresvärden att hålla fastigheten försäkrad.

7) Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, om han/hon inte kan visa att han/hon eller någon han/hon svarar för inte är vållande till skadan.

8) Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

9) Hyresgästen ska vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick och återlämna samtliga nycklar.

10) Tidigaste tillgång till boendet är kl 14:00 på ankomstdagen, om inte annan överenskommelse träffats.

11) Hyresgästen ska betala en bokningsavgift i samband med kontraktskrivning. Denna återbetalas inte vid avbokning. (1 000 kr för Stuga och 2 000 kr för Villa Strandhem.)

12) En depositionsavgift betalas senast vid tillträde och återfås efter att stugan visiterats och hyresgästen fullgjort sina åtagande enligt kontraktet. (2 000 kr för Stuga och 3 000 kr för Villa Stranhem.)

13) Avbokning får endast ske mot uppvisande av sjukintyg från leg läkare senast två veckor före tillträde eller om svensk myndighet inför restriktioner relaterade till Covid-19 som hindrar resans genomförande.

14) Rökning får ej ske i fastigheten. Husdjur får ej vistas i fastigheten.

15) Inventarielista erhålls vid ankomst och signeras senast 24 h därefter.

16) Sängkläder medförs av hyresgästen.

17) Städning sker genom hyresgästen försorg. Finns möjlighet att hyra in städbolag. Kostnaden för att städa boende är 1 000 kr för Stuga och 1 500 kr för Villa Strandhem, efter RUT-avdrag från hyresgäst.

18) Visitation sker avresedagen senast 10:00, om inte annan överenskommelse träffats.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor om villkoren!